Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Om Skogen

Om Skogen
TitelOm Skogen
Produktions år2020
RegissörPeter Magnusson
FotografPeter Magnusson
ProducentEwa Cederstam

Kort synopsis

 

Av Sveriges ursprungliga skogslandskap återstår idag mindre än 10%. Trots höga miljöambitioner och i strid med internationella överenskommelser så avverkas just nu mer naturskog än vad som sätts i skydd. Svenskt skogsbruk anno 2020 vill gärna framställa sig som föregångare när det gäller hänsynsfullt skogsbruk och man framhäver gärna att vi
aldrig haft så mycket skog som nu. Men monokulturer i form av skogsplantager och orörda ekosystem i äldre naturskog är inte samma sak.

I filmen får vi följa ett antal människor som engagerat sig och arbetar för att bevara skogens biologiska mångfald. Gamla skogar är viktiga för djur och växter, såväl som för oss människor. Gammal skog binder kol och har en positiv effekt för miljö och klimat. Det borde vara en självklarhet att inte bara se på skogen som en råvara som går att tjäna pengar på.

I Sverige har vi snart huggit bort all äldre naturskog och vi fortsätter nu att hugga den sista oskyddade skogen. Vi vill i filmen visa på konsekvensen av denna råvaruexploatering. Men vi vill också visa på hur ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till både djur, natur och kommande generationer skulle kunna se ut.

ProduktionsbolagHelion Film AB
SamproduktionsbolagFilmpool Nord AB, Film i Dalarna, Region Värmland