Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Talang AC/BD

Är du vår nya Talang?

Filmpool Nord och Filmpool i Västerbotten driver sedan 2015 tillsammans projektet Talang AC/BD. Du som filmskapare som bor i Norrbotten eller Västerbotten kan söka 200.000 SEK från Talang AC/BD för din kortfilm under förutsättning att:

  • Teamet består av filmarbetare boende i Västerbotten och Norrbotten med en så jämn fördelning mellan regionerna som möjligt.
  • Filmen är max 30 min (men vi ser helst att filmen är under 15 min)
  • Det är en spelfilm
  • Filmen spelas in i Norrbotten och/eller i Västerbotten.

Det finns två generösa teknikrabatter som filmprojekt inom Talang AC/BD kan ta del av:

Filmgården i Luleå erbjuder halva priset på hyra av kamerautrustning och tillbehör. För mer information om vad de har för teknik, uppbokning mm kontakta Stefan Hencz: [email protected] 070 – 513 19 97.

Dreadlight I Luleå erbjuder halva priset på hyra av ljus och grip. För mer information om vad de har för teknik, uppbokning mm kontakta Björn Carlsson: [email protected] 070 – 300 78 34

Förutom att sammanföra filmarna i de båda länen så syftar projektet till att utveckla talanger och att hitta nya spännande konstellationer. Det finns inga åldersgränser varken nedåt eller uppåt, utan alla är välkomna att lämna in en ansökan. Vi ser det som att alla filmare, oavsett erfarenhet, har en talang som kan utvecklas. Och det gäller både regissörer och de övriga i teamet.

Vi hoppas att filmarna ska våga testa att välja teammedlemmar som de inte jobbat med tidigare, både i det andra och i det egna länet. Självklart medför detta en viss risk. Nya samarbeten kan vara svåra. Därför vill vi poängtera att det är OK att misslyckas. Samtidigt så tror vi att det är mycket utvecklande att arbeta med nya människor och att det kommer att tillföra mer än det ställer till.

Lill Casslind på Film i Västerbotten kommer att vara konsulent på projektet och är den som tar emot ansökningarna. Sedan tar hon beslut i samråd med Filmpool Nord.

Film i Västerbotten och Filmpool Nord kan bistå med viss hjälp gällande tips på filmarbetare i de bägge länen. Du som vill vara med i ett filmprojekt får gärna kontakta Lill.

Teamlistan måste inte vara komplett och helt klar vid ansökningstillfället, men den ska vara helt klar innan man får ett slutgiltigt positivt besked. Vi har i vissa fall gjort undantag för att någon person i teamet bor utanför Västerbotten och Norrbotten, men då måste man ha ett starkt motiv till att man väljer den personen. Skådespelare räknas inte med när vi tittar på fördelningen av teammedlemmar mellan regionerna. De måste inte heller bo i Västerbotten eller i Norrbotten.

Regissörer som redan har regisserat en Talang AC/BD-film kan inte söka Talang AC/BD igen. Dessa hänvisas till Film i Västerbottens och Filmpool Nords ordinarie ansökningstider och eventuella andra satsningar hos Film i Västerbotten och Filmpool Nord.

Deadline: 26 april 2024
Handläggningstiden är 4-8 veckor.

Läs mer om vad en ansökan ska innehålla HÄR.

Lill Casslind
Filmkonsulent Produktion & Talangutveckling
Film i Västerbotten
Magasinsgatan 17 B
903 27 Umeå
070 – 688 39 78
[email protected]