Filmpool Nord logo
filmpoolnord

Talang AC/BD

”Hur känns det att leva?” är en av filmerna som producerats inom projektet Talang AC/BD under 2018. Fotograf: Oliver Herdberg.

 

Är du vår nya Talang?

Filmpool Nord och Film i Västerbotten driver sedan år 2015 tillsammans projektet Talang AC/BD. Förutom att sammanföra filmarna i de båda länen så syftar projektet till att utveckla talanger och att hitta nya spännande konstellationer. Det finns inga åldersgränser varken nedåt eller uppåt, utan alla är välkomna att lämna in en ansökan. Vi ser det som att alla filmare, oavsett erfarenhet, har en talang som kan utvecklas. Och det gäller både regissörer och de övriga i teamet.

 

Ansök till Talang AC/BD:

Du som är filmskapare boende i Norrbotten eller Västerbotten kan söka max 200.000 SEK från Talang AC/BD för din kortfilm under förutsättning att:

  • Teamet består av filmarbetare boende i Norrbotten och Västerbotten med en så jämn fördelning mellan länen som möjligt.
  • Filmen är max 30 min (men vi ser helst att filmen är under 15 min).
  • Det är en spelfilm
  • Filmen spelas in i Norrbotten och/eller i Västerbotten.

Under 2020 kommer det att vara två ansökningstillfällen med deadline 27 mars och 31 augusti och då får man svar senast 8 maj respektive 16 oktober, under förutsättning att det lämnats in en komplett ansökan. Observera att det finns en risk att pengarna kan ta slut redan i den första ansökningsomgången!

Lill Casslind på Film i Västerbotten är utsedd konsulent för projektet och den som tar emot ansökningarna. Beslut fattas sedan i samråd med Filmpool Nords Katja Härkönen.

Filmpool Nord och Film i Västerbotten kan bistå med viss hjälp gällande tips på filmarbetare i de bägge länen. Du som vill vara med i ett filmprojekt får gärna kontakta Lill Casslind på Film i Västerbotten.

Lill Casslind
Filmkonsulent, Film i Västerbotten
070–688 39 78
[email protected]

Läs mer om projektet och hur du ansöker på Film i Västerbottens hemsida: filmivasterbotten.com

 

Northern Motion – producentkurs

Under 2018 startade en ny kurs under Talang AC/BD-flagg, producentkursen Northern Motion. Det är en kurs som vänder sig till personer som har viss erfarenhet inom film och vill utvecklas som producent. Erfarenheten kan vara filmutbildning, jobb på filminspelningar eller gjort egen film. Kravet på de sökande är att de ska vara bosatta i Norrbotten eller Västerbotten. Här erbjuds föreläsningar/Master Class av professionella producenter i syfte att bredda de studerandes kunskap inom producerandet av fiktion-/dokumentärfilm. Det studerade har även fått möjlighet till enskilda handledarträffar med etablerade producenter.

Northern Motion I genomfördes under 2018 och arrangerades i huvudsak av Film i Västerbotten. Under 2019 arrangerades Northern Motion II med Filmpool Nord som värd och utöver föreläsningar för de studerade hade vi även öppna Master Classes för övriga filmarbetare.

Northern Motion III fortsätter 2020 med Film i Västerbotten som huvudarrangör.

Är du norrbottning och intresserad av att veta mer om Northern Motion,  kontakta:

 

Katja Härkönen
Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm, Filmpool Nord AB
070-663 22 17
[email protected]

 

Emma Karlsson
Produktionskoordinator, Filmpool Nord AB
070-513 00 16
[email protected]