Filmpool Nord logo
filmpoolnord

FILMPOOL NORD ÄR

…en regional filmorganisation vars uppdrag innefattar film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion och ger stöd till professionella och semiprofessionella filmare, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga. Bolaget grundades 1996 och ägs av Region Norrbotten och elva av länets kommuner.

MEDARBETARE

Sandra Warg
+46 70 574 28 70
VD

Sandra Warg

[email protected]

Katja Härkönen
+46 70 663 2217
Konsulent för kort- och dokumentärfilm

Katja Härkönen

[email protected]

Evelyn Lindgren
+46 70 582 76 87
Vik. Produktionskoordinator

Evelyn Lindgren

[email protected]

Emma Karlsson (Föräldraledig)
+46 70 513 0016
Produktionskoordinator

Emma Karlsson

[email protected]

Lars-Eric Larsson
+46 70 546 4074
Filmkonsulent barn och ungdom

Lars-Eric Larsson

[email protected]

Dennis Krogh-Vennemo
+46 72 2005600
Teknisk samordnare

Dennis Krogh-Vennemo

[email protected]

Anneli Enbuska Lind
+46 70 552 4076
Ekonomiansvarig

Anneli Enbuska Lind

[email protected]

Stephan Apelgren
+46 70 670 90 04
Konsulent långfilm/tv-dramatik

Stephan Apelgren

[email protected]

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Om oss

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film- och tv-produktion som en viktig kulturnäring som bidrar till Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Vara länets expertorgan när det gäller filmproduktion och bidra med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar i filmverksamhet.

Medverka till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten genom att samproducera kortfilmer och dokumentärer, långfilmer och gestaltande tv-produktion.

Utveckla den regionala filmbranschen genom att verka för ökad produktionsvolym, insatser för filmarbetare och filmföretag, stödja talangutveckling och branschutveckling med kompetens och resurser.

Arbeta med film för barn och ungdom inom och utanför skolan och med unga filmare för att stödja filmintresset och branschens långsiktiga utveckling.

Vill du ta del av Filmpool Nords verksamhetsberättelse för 2017 finns den att läsa/ladda ner här.

FILMKONVENT

Om oss

Filmkonvent ´18 arrangeras 11-12 december 2018, några månader efter nästa riksdagsval. Filmkonvent i  Luleå vänder sig till filmbranschen i hela landet och lockar även många besökare från Nordnorge och norra Finland. 

Filmkonvent ´16 hade temat filmpolitik och lockade närmare 200 gäster under två dagar. Såväl kulturminister Alice Bah-Kuhnke medverkade liksom riksdagens kulturutskott.

VERKSAMHETENS INRIKTNING

Verksamhetens inriktning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation för samproduktion av långfilm/tv-drama, kortfilm, dokumentärfilm och andra former av audiovisuella verk samt för filmpedagogik, talangutveckling, visning/spridning och övriga filmkulturella frågor.

ORGANISATION

 Filmpool Nord är ett aktiebolag där elva av Norrbottens fjorton kommuner samt Region Norrbotten ingår som delägare. Aktiekapitalet uppgår till 3 000 000 kr.