Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

FILMPOOL NORD ÄR

…en regional filmorganisation vars uppdrag innefattar film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion och ger stöd till professionella och semiprofessionella filmare, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga. Bolaget grundades 1996 och ägs av Region Norrbotten och tretton av länets kommuner.

gruppbild

 

MEDARBETARE

Sandra Warg
+46 70 574 28 70
VD

E-post ikon

[email protected]

Katja Härkönen
+46 70 663 22 17
Konsulent för kortfiktion och dokumentärfilm

E-post ikon

[email protected]

Emma Karlsson
+46 70-513 00 16
Produktionskoordinator

E-post ikon

[email protected]

Lars-Eric Larsson
+46 70 546 40 74
Filmkonsulent barn och ungdom

E-post ikon

[email protected]

Andreas Matti
072 - 200 56 00
Teknisk samordnare

E-post ikon

[email protected]

Anneli Enbuska Lind
+46 70 552 40 76
Ekonomiansvarig

E-post ikon

[email protected]

Erik Norberg
+46 70-551 10 88
Konsulent långfilm/tv-dramatik

E-post ikon

[email protected]

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film- och tv-produktion som en viktig kulturnäring som bidrar till Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Vara länets expertorgan när det gäller filmproduktion, filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet och bidra med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar inom vårt uppdrag.

Medverka till ökad film- och TV-produktion i Norrbotten genom att samproducera korta fiktiva filmer och dokumentärer, lång spelfilm för biograf samt TV-dramatik eller andra relevanta genrer.

Utveckla den regionala filmbranschen genom att verka för ökad produktionsvolym, insatser för filmarbetare och filmföretag, stödja talang- och branschutveckling med kompetens och resurser.

Arbeta med film för barn och unga inom och utanför skolan och stödja filmintresse, filmpedagogik och branschens långsiktiga utveckling.

Verksamhetsberättelse 2023

Läs en blädderbar PDF.

Vill du ta del av Filmpool Nords verksamhetsberättelse för 2023 finns den att läsa/ladda ner här.

Vill du beställa en kopia av Filmpool Nords verksamhetsberättelse för 2023? Hör av dig till [email protected]

VERKSAMHETENS INRIKTNING

Verksamhetens inriktning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation för samproduktion av långfilm/tv-drama, kortfilm, dokumentärfilm och andra former av audiovisuella verk samt för filmpedagogik, talangutveckling, visning/spridning och övriga filmkulturella frågor.

ORGANISATION

Filmpool Nord är ett aktiebolag där tretton av Norrbottens fjorton kommuner samt Region Norrbotten ingår som delägare. Aktiekapitalet uppgår till 3 000 000 kr.