Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Offentlighetsprincipen

Då Filmpool Nord ägs av Region Norrbotten och elva av länets kommuner lyder Filmpool Nord under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar. Den här rätten följer av våra grundlagar. Förenklat innebär offentlighetsprincipen att vi kan komma att lämna ut allmänna handlingar som innehåller personuppgifter. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen eftersom vissa uppgifter hos oss kan omfattas av sekretess.

Om du har några frågor eller önskar mer information om din integritet och vår hantering av personuppgifter tveka inte att kontakta oss på [email protected].