Filmpool Nord logo
filmpoolnord

ANSÖKNINGSPORTALEN

Välkommen till ansökningsportalen. Här kan du skicka in ansökningar för alla genrer. Deadline står under respektive genre.

DOKUMENTÄRFILM

Deadlines dokumentärfilm 2023 (gäller både produktions-och utvecklingsinsatser)
OBS! Bara tre ansökningstillfällen:

  • Torsdag 2/2
  • Tisdag 25/4
  • Torsdag 21/9

Beslutstid beräknas till 6-8 veckor. OBS! Läs våra riktlinjer för dokumentärfilm
innan du lämnar in ansökan. Här hittar du mer information om Norrbottensspenden.

Har du frågor angående ansökan dokumentärfilm kontakta:
Katja Härkönen
+46 70 663 22 17
Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm
[email protected]

KORT FIKTION

Deadlines kort fiktion 2023 (gäller både produktions-och utvecklingsinsatser)
OBS! Bara tre ansökningstillfällen:

  • Torsdag 2/2
  • Tisdag 25/4
  • Torsdag 21/9

Beslutstid beräknas till 6-8 veckor. OBS! Läs våra riktlinjer för kort fiktion
innan du lämnar in ansökan. Här hittar du mer information om Norrbottenspenden.

Har du frågor angående ansökan kort fiktion kontakta:
Katja Härkönen
+46 70 663 22 17
Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm
[email protected]

LÅNGFILM OCH TV-DRAMA

Ansökan öppen året runt.

Har du frågor angående ansökan långfilm och TV-drama kontakta:
Stephan Apelgren
+46 70 670 90 04
Konsulent långfilm/tv-dramatik
[email protected]

UNG FILM I NORR

Deadline Ung Film i Norr 2023:

  • 3 september

Har du frågor ang. ansökan Ung Film i Norr kontakta:
Dennis Krogh-Vennemo
+46 72 200 56 00
Teknisk samordnare
[email protected]