Filmpool Nord logo
filmpoolnord

ANSÖKNINGSPORTALEN

Välkommen till ansökningsportalen. Här kan du skicka in ansökningar för alla genrer. Deadline står under respektive genre.

DOKUMENTÄRFILM

Deadlines dokumentärfilm 2022 (gäller både produktions-och utvecklingsinsatser)
OBS! Bara tre ansökningstillfällen:

  • Torsdag 3/2
  • Tisdag 3/5
  • Torsdag 29/9

Beslutstid beräknas till 6-8 veckor. Riktlinjer för dokumentärfilm

Har du frågor angående ansökan dokumentärfilm kontakta:
Katja Härkönen
+46 70 663 22 17
Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm
[email protected]

KORT FIKTION

Deadlines kort fiktion 2022 (gäller både produktions-och utvecklingsinsatser)
OBS! Bara tre ansökningstillfällen:

  • Torsdag 3/2
  • Tisdag 3/5
  • Torsdag 29/9

Beslutstid beräknas till 6-8 veckor. Riktlinjer för kort fiktion

Har du frågor angående ansökan kort fiktion kontakta:
Katja Härkönen
+46 70 663 22 17
Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm
[email protected]

LÅNGFILM OCH TV-DRAMA

Ansökan öppen året runt.

Har du frågor angående ansökan långfilm och TV-drama kontakta:
Stephan Apelgren
+46 70 670 90 04
Konsulent långfilm/tv-dramatik
[email protected]

UNG FILM I NORR

Deadline Ung Film i Norr 2023:

  • 3 september

Har du frågor ang. ansökan Ung Film i Norr kontakta:
Dennis Krogh-Vennemo
+46 72 200 56 00
Teknisk samordnare
[email protected]