Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Personuppgifter

Filmpool Nords behandling av integritet och personuppgifter

Vi på Filmpool Nord är mån om din integritet – vi samlar in personlig information ansvarsfullt och behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionen

 

Personuppgiftsansvarig och dina rättigheter

Filmpool Nord AB, organisationsnummer 556529-8790, är Personuppgiftsansvarig (PUA) för dina personuppgifter som vi samlar in. Du har rätt att kontakta oss om du önskar information om de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av ofullständiga eller felaktiga uppgifter, eller begära att vi begränsar behandlingen eller om du har några invändningar i vår behandling av dina uppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära radering av dina uppgifter om du anser att rättslig grund för lagring saknas. Du har alltid rätt att avsluta ett samtycke och därmed få dina uppgifter raderade.

 

Vad är en personuppgift och hur samlar vi in personuppgifter med rättslig grund?

När du är i kontakt med oss på Filmpool Nord sparas dina personuppgifter hos oss. Med personuppgifter menas uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person både direkt så som namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum eller indirekt i form av bilder om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Dessa personuppgifter kan vara uppgifter som kommer in till exempel via vår ansökningsportal och vårt filmarbetarregistret. Dessa uppgifter samlas in på laglig grund genom samtycke. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.
Vi behandlar också personuppgifter i samband med avtal och då med avtal som rättslig grund. Vissa uppgifter sparas med lagstadgade skyldigheter som rättslig grund, exempelvis lagring av faktureringsunderlag.
Vi samlar och sparar även personuppgifter i intresseavvägningssyfte som laglig grund, då vi bedömer att du i din profession har intresse för vår verksamhet och därför vill nås av information gällnade kommande inspelningar, filmarbetarträffar, information om vår verksamhet och event/premiärinbjudningar. Genom mailkontakt med oss i olika ärenden kan även uppgifter sparas med intresseavvägning som rättslig grund.

 

Varför sparar vi dina uppgifter och vem tar del av dem?

Filmpool Nord sparar och lagrar bara sådant uppgifter som är nödvändigt för oss för att kunna kvalitetssäkra vårt jobb. Det är enbart anställda på Filmpool Nord som har tillgång till uppgifterna och vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.
I vissa fall behöver vi lämna ut uppgifter till tredje part vad gäller hantering av IT-plattformar och andra underleverantörer men då säkerhetsställer vi att våra leverantörer uppfyller våra krav på integritet och hantering genom så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Vi sparar inga handlingar längre än nödvändigt för att kunna fullfölja vårt uppdrag/arbete och våra register genomgås kontinuerligt.

Om du har några frågor eller önskar mer information om din integritet och vår hantering av personuppgifter tveka inte att kontakta oss på [email protected].