Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Verksamhetsbeskrivning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag täcker film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion samt ger personell och teknisk support till professionella, semiprofessionella, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga.

Verktyg: Hur uppfyller vi ägardirektivet?

 Filmpool Nord uppfyller ägardirektivet genom att:

 • Investera i långfilmsproduktion och tv-dramatik
 • Investera i kort fiktiv film och dokumentärfilm
 • Supporta talangutveckling, inom länet samt i samarbete med Film i Västerbotten/Region Västerbotten
 • Erbjuda filmpedagogisk kompetens och konsulentstöd till filmverksamhet för barn och unga
 • Erbjuda teknisk support via uthyrning och kostnadsfri utlåning
 • Erbjuda arrangörsstöd till länets filmfestivaler samt supporta filmaktiva
 • Samarrangera Norrbottenspremiärer med lokala partners/biografer och ägarkommuner
 • Informera om bolagets verksamhet i länet, i Sverige, Norden och Europa via formella och informella nätverk och kontakter.

Filmpool Nord bedömer och beviljar produktionsinvesteringar utifrån tre kvalitetsaspekter:

 • Norrbottnisk kvalité
 • Konstnärlig kvalité
 • Publik kvalité

Jämställdhets, miljö- och mångfaldsaspekter har en framskjuten position såsom horisontella aspekter vid all form av beslutsfattande.