Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Våtmark – fåglarnas och älgarnas rike

Våtmark – fåglarnas och älgarnas rike
TitelVåtmark – fåglarnas och älgarnas rike
Produktions år2020
RegissörKarl-Gustaf Hedberg
FotografKarl-Gustaf Hedberg
ProducentKarl-Gustaf Hedberg

Kort synopsis

 

Blöta myrar och våtmarker är kanske nåt man inte naturligt dras till, eftersom där är svårforcerat
och insektsrikt. Men många djur finner mat och skydd i dessa områden.
Naturfilmaren Karl-Gustaf Hedberg sökte upp en våtmark i Norrbottens inland för att undersöka hur
mycket djurliv en sådan drar till sig.
Genom kojgluggen kunde han obemärkt iaktta sångsvanarnas ankomst på vårvintern, tranornas
ljudliga vår-trumpetande i april, alla småvadares energiska fodersök under sitt rastande på väg till
häckningsplatserna längre norrut, älgarnas betande i gölarna på försommaren och hur nytt liv under
sommaren vallades runt på vattenspegeln, ända till senhöstens färgprakt och sångsvanarnas
återvändande till söderns länder.

ProduktionsbolagKamera Norr
SamproduktionsbolagFilmpool Nord AB