Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Ja till ökad tillväxt i filmbranschen

Visst säger ni som oss, JA till ett förslag som innebär fler stora produktioner i länet och en ökad tillväxt i filmbranschen? Tillväxtverket föreslår nämligen att staten ska avsätta drygt 300 miljoner kronor per år för att på så sätt gynna tillväxten inom vår bransch och skapa en trygghet som får alla filmföretagare- och filmarbetare att våga tänka långsiktigt.

Vi på Filmpool Nord med uppdrag inom film som kulturellt uttryck, näring och pedagogiskt verktyg ställer oss så klart väldigt positiva till förslaget om att införa en produktionsrabatt på minst 25 procent. Och att rabatten ska omfatta hela produktionen – från förproduktion till efterproduktion.

Läs mer om förslaget här:
https://tillvaxtverket.se/download/18.7cd998ab16055bf5c405221c/1513782089318/Fler%20filminspelningar%20till%20Sverige.pdf


FacebookTwitterEmailLinkedIn