Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Vill du göra långfilm?

Nu kan du som bor i Norrbotten eller kommer från Norrbotten söka pengar från projektet Talang Norra för att utveckla din debutlångfilm.

Utvecklingsmedlen kan gå till exempelvis manusutveckling, research, visuella tester, skissfilm mm för en lång spelfilm. Du kan söka max 150 000 SEK under 2022. Det här är Talang Norras andra år, med stöd av SFI, då det går att söka utvecklingspengar. Projektets tredje och sista år, 2023, går det enbart att söka produktionsstöd som produktionsbolag via SFI- med ett maxbelopp på 5 miljoner SEK.

Vem kan söka?

 • Minst en person av regissör, manusförfattare eller producent ska vara bosatt i eller komma från Norrbotten.
 • Den person som har anknytning till länet ska inte ha gjort någon långfilm tidigare.
 • Den person som har anknytning till länet måste ha gjort minst en konstnärligt intressant kortfilm tidigare eller motsvarande inom annan konstart.

Ansökan
Exakt hur din ansökan ska se ut beror på vad det är du söker pengar till och hur långt du har kommit med projektet. Ansökan ska innehålla:

 • Pdf-dokument/word-dokument med följande uppgifter: Namn, telefonnummer, adress, epost, projektets namn, sökandes titel (producent, regissör, manusförfattare), vilken summa ni söker, samt vad ni söker för (manusutveckling, skissfilm etc)
 • Projektbeskrivning
 • Budget*
 • Finansieringsplan*
 • Manus**
 • Synopsis/Treatment
 • Tidsplan
 • Länkar till tidigare filmer eller arbeten inom annan konstart
 • CV för sökande

*Budget och finansieringsplan ska gälla de kostnader du har för det utvecklingsarbete din ansökan gäller.
**Om det handlar om manusutveckling så visa tidig version annars ett väl utvecklat treatment på 5-20 sidor.

Alla delar ovan ska vara ifyllda för att din ansökan ska betraktas som fullständig. Om du erhöll utvecklingsstöd via Talang Norra 2021 måste den vara slutredovisad för att du ska kunna söka 2022.

Eventuellt rörligt material skickas via sprend. Du mailar ansökan till: [email protected]

DEADLINE: 18 MAJ 2022

Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande och ge besked i slutet av juni 2022.

Utbetalning av utvecklingsinsatser/avtal görs tidigast i augusti.

Talang Norra är ett talangprojekt som delvis finansieras av Svenska filminstitutets satsning Talent to Watch.

Kontakt:
Stephan Apelgren
Konsulent långfilm/tv-dramatik
070- 670 90 04
[email protected]

Kontakt för administration:
Anneli Enbuska Lind
070-552 40 76
[email protected]

 


FacebookTwitterEmailLinkedIn