Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Filmrelaterade självstudiekurser

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige. Här har vi samlat flera filmrelaterade självstudiekurser som är kostnadsfria.

Tillstånd gällande filminspelning (Självstudier)
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/tillstand-gallande-filminspelning-sjalvstudier

Dagbesked för dramaproduktioner inom film och tv (självstudier)
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/dagbesked-for-dramaproduktioner-inom-film-och-tv-sjalvstudier

Streamingteknik (självstudier)
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/streamingteknik-med-timmy-qvarnstrom-fran-qtech-sjalvstudier

Andra självstudiekurser
Självledarskap för ledare (självstudier)
Konsten att guida andra i självledarskap i framtidens hybridarbetsliv
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/sjalvledarskap-for-ledare-z

Affärsidé, vision och mission (självstudier)
Verktyg för att utveckla din kulturella verksamhet
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/affarside-vision-och-mission-sjalvstudier

Stress och oroshantering (självstudier)
En webbkurs du gör helt på egen hand
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/stress-och-oroshantering-sjalvstudier

Från säljskygg till säljtrygg (självstudier)
En webbkurs du gör helt på egen hand
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/fran-saljskygg-till-saljtrygg-med-ulla-lisa-thorden-sjalvstudier

 

 


FacebookTwitterEmailLinkedIn