Filmpool Nord logo
filmpoolnord

Filmrelaterade självstudiekurser

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige. Här har vi samlat flera filmrelaterade självstudiekurser som är kostnadsfria.

Tillstånd gällande filminspelning (Självstudier)
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/tillstand-gallande-filminspelning-sjalvstudier

Dagbesked för dramaproduktioner inom film och tv (självstudier)
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/dagbesked-for-dramaproduktioner-inom-film-och-tv-sjalvstudier

Streamingteknik (självstudier)
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/streamingteknik-med-timmy-qvarnstrom-fran-qtech-sjalvstudier

Andra självstudiekurser
Självledarskap för ledare (självstudier)
Konsten att guida andra i självledarskap i framtidens hybridarbetsliv
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/sjalvledarskap-for-ledare-z

Affärsidé, vision och mission (självstudier)
Verktyg för att utveckla din kulturella verksamhet
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/affarside-vision-och-mission-sjalvstudier

Stress och oroshantering (självstudier)
En webbkurs du gör helt på egen hand
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/stress-och-oroshantering-sjalvstudier

Från säljskygg till säljtrygg (självstudier)
En webbkurs du gör helt på egen hand
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/fran-saljskygg-till-saljtrygg-med-ulla-lisa-thorden-sjalvstudier

 

 


FacebookTwitterEmailLinkedIn