Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Filmstipendium – KFUM

KFUM Sveriges filmstipendium vänder sig till alla unga filmskapare i Sverige och syftar till att stärka ungas röst i samhället. Stipendiet delas ut till filmprojekt som kopplar an till FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. I praktiken betyder det att filmprojektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.

Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av alla under 30 år, både som individ och som grupp.

Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer och ansök här.


FacebookTwitterEmailLinkedIn