Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Kulturakademins Platschef utbildning öppen för ansökan

 

Beskrivning

Behovet av platschefer ökar ständigt och efterfrågan är stor i filmbranschen.
Målet med kursen är att du som tidigare haft en assistentfunktion inom platsavdelningen och är intresserad av att ta ett steg vidare ska kunna göra det genom denna kurs. Här får du verktyg och kunskap för att kunna ta klivet upp. Under kursen får du lära dig allt en platschef gör på och inför en inspelning. Vi går bland annat igenom förberedelser, manusnedbrytning, genomgång av inspelningsplan, rek av miljöer, tillstånd, säkerhet, kontrakt, budget mm.

Förutom kursledarna får du också träffa flera gästföreläsare, alla med spetskompetens inom sitt eget område.

OBS: Du kommer att kunna ta till dig kursen i egen takt under kursperioden, bortsett från tre digitala workshops som kräver din närvaro. Datum och tider för digitala workshops är den 7:e januari (9-16), 14 januari (9-16) och 21 januari 2022 (9-17).

Innehåll:

Platschefens roll
Ett flertal filmarbetare med relation till platsavdelningen berättar Vad en platschef gör? Vad en platsassistent gör? Samt hur de ser på strukturen på platsavdelningen i Sverige och utlandet.

Manusnedbrytning
Hur bryter man ner ett manus utifrån platsperspektiv?
Locationlistan
Vilken ordning skall man reka i
Se svårigheter och utmaningar på manusstadiet
Måste allt vara det som står?
Vad är viktigt/ mindre viktigt i varje miljö
Vad händer i miljöer egentligen?
Syfte: Lära sig upptäcka moment man är ansvarig för tidig i stadie samt lägga upp sitt arbete efter det.

Rek och samarbeten med Scenograf
Rek av miljöer. Var rekar man, hur lägger man upp sitt arbete ?
Är allt vad det ser ut att vara ?
Vilka kan man ta hjälp av?
Fotografering och presentation av miljöer
Platschefer berättar och delar med sig av sina erfarenheter
Svensk arkitekturhistoria samt inredningsstilar
Scenografer berättar och delar med sig av sina erfarenheter
Syfte: Få inblick och tips i hur och var man rekar miljöer.

Samarbeten med regi / foto / FAD
Vad kräver regi, fotograf och fad av plats – branschen berättar
Planering i förproduktion och under inspelning
Ljus och ström
Spel, handling och känsliga scener
Inspelningsplan och dagbesked
Syfte: Få förståelse för de drivande funktioner på set och vad som förväntas av platsavdelning ur deras perspektiv

Tillstånd och säkerhet
Information från ett flertal myndigheter
Riskanalyser – säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet på set / ansvarsfördelning
Inspelning på hav / höjd / trafik /andra farliga miljöer
TA- planer och budget
Syfte: Få grepp och kännedom om vilja tillstånd som en inspelning behöver och hur man gör relevanta riskanalyser samt följer upp dessa på ett korrekt sätt

Arbete på set / övriga funktioner
Daglig drift och schemaläggning
Samarbete med andra avdelningar
Inslag från en dag på set med krånglig logistik
Tekniskt rek
Förflyttningar och logistik
Syfte: Fördjupning i platsavdelningens ansvarsområde under inspelningsdagen

Förhandlingar och budget
Förhandling av location (samtal med locationägare)
Tid och pengar
Hur påverkar vi folks vardag ?
Platskonton och budget (+ förinspelat material: Intervju med en producent eller produktionsledare)
Vad kostar vad ? (+ förinspelat material (del 2 av TA-plan med Ramudden – Brobygget – Göta älvbron)
Vad kostar det att bli överraskad?
Avtal och juridik
Syfte: Få inblick kring ekonomiska konsekvenser kring platsarbete

Utrustning och hjälpmedel
Genomgång av företag som är bra att känna till som platschef och vad de har att erbjuda
Genomgång av appar och hemsidor som kan vara bra att känna till
Genomgång av platsutrustning
Syfte: Bekanta sig med praktiskt hjälpmedel och platsrelaterad utrustning

Regionen / ansvar och avslut
Jim Lindmark, Göteborg stad talar om ansvaret som vilar på platschefen
Syfte: Få kunskap om hur plats vårdar relationer till myndigheter locations och regionen.


FacebookTwitterEmailLinkedIn