Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Nya stöd för filmprojekt på de nationella minoritetsspråken

 

Svenska Filminstitutet lanserar nu två nya stöd som ett led i det pågående arbetet att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

De nya stöden, på sammanlagt 1 miljon kronor om året, kan bland annat sökas för filmpedagogiska språkstärkande insatser, visningar av film, talangutveckling och andra projekt som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken.

– I arbetet med språkfrämjande har filmen en oerhörd potential och ger många möjligheter att stärka språken. Här vill Filminstitutet öka kunskapen om att se, samtala och skapa film i de sammanhangen. Fler insatser för barn och unga öppnar också på lång sikt upp för nya filmare, säger Malin Nygren, handläggare för de nya stöden.

Det ena stödet har fokus på filmkurser och talang och kan sökas av regioner, kommuner med flera. Det andra stödet är avsett för visning och dubbning av film och kan sökas av biografer, distributörer och andra visningsorganisationer.

– Vi som tillhör en liten språkgrupp hör sällan våra språk i media och film, så insatser som ökar tillgången till film kommer att stärka självkänslan för många, menar Anton Raukola, skådespelare från Tornedalen och en av representanterna i Filminstitutets referensgrupp. Som förälder är det också en stor hjälp att titta på filmer på meänkieli tillsammans, för att föra språket vidare. Filminstutets uppdrag är viktigt på många sätt och riktade stöd ger en tydlig inkludering, fortsätter han.

Läs mer om stöden och ansökan här: Stöd till projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Ansökan är öppen från 6 maj. Dessa stöd kan inte sökas för filmproduktion, där hänvisas fortsatt till Filminstitutets befintliga stöd.

Filminstitutet har i uppdrag att främja tillgången till film för barn och unga på finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Läs mer här: Nationella minoriteter på Svenska Filminstitutet

För frågor, kontakta:
Malin Nygren, projektledare Nationella minoriteter: [email protected], 08-665 11 16


FacebookTwitterEmailLinkedIn