Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Satsa på svensk filmindustri – för regional tillväxt!

De senaste två åren har den absoluta merparten av de stora svenska tv-produktionerna spelats in utomlands. Det är dags att prioritera produktionsincitament för film och tv i höstens budget. Satsningen beräknas ge 1500 nya kvalificerade jobb, merparten utanför storstäderna, och skulle vara en viktig injektion för tillväxt i hela Sverige, skriver en mängd regionpolitiker från hela landet.

Vi som är avsändare av denna artikel företräder olika politiska partier inom olika politiska sakområden från olika regioner. Även om vår politiska och geografiska hemvist skiljer oss åt, förenas vi av ambitionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för regional utveckling i Sverige.

Den kreativa industrin står för innovation och internationalisering och har en hög tillväxttakt. Enligt nya siffror från Tillväxtverket ökar antalet företag inom denna sektor i samtliga län och kommungrupper i Sverige och bidrar till kvalificerade jobb i hela landet. För den regionala tillväxtpolitiken, som går ut på att främja just företagande, innovation, sysselsättning och internationalisering, spelar därför kulturella och kreativa näringar en viktig roll.

En åtgärd som skulle främja den kreativa industrin och bidra till positiva samhällseffekter i hela landet är förslaget om införande av ett nationellt produktionsincitament för film och tv.

Frågan utreddes av regeringen 2017 efter ett tillkännagivande från riksdagen som samtliga partier stod bakom. Utredningen rekommenderade att Sverige skyndsamt inför en produktionsrabatt som innebär att staten återbetalar 25 proc ent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Detta är möjligt tack vare ett EU-undantag för just film- och tv-produktion.

Idag är Sverige, förutom Luxemburg, Liechtenstein och Danmark, det enda landet i Europa som inte har infört incitamentet. Detta behöver ändras på!

Regeringens utredning visar på en rad samhällsekonomiska vinster och att ett införande skulle förstärka och utveckla film- och tv-produktionen i hela landet.

De fyra regionala produktionscentrumen i Sverige, från norr till söder, intygar i utredningen att ett statligt produktionsincitament kraftigt skulle förbättra konkurrenskraften och stärka filmen i hela landet.

Dessa effekter förstärks av digitaliseringen och intåget av streamingtjänsterna som under de senaste åren har skapat en rekordstor ökning av efterfrågan på ny svensk film och tv-produktion.

Problemet är, att eftersom Sverige ännu inte har infört produktionsincitament, så försvinner inspelningarna utomlands. Och jobben, skatteintäkterna och exponeringen som bidrar till positiva turisteffekter följer med. Svensk-amerikanska storfilmen ”Midsommar” spelades in i Ungern, SF Studios storsatsning ”Utvandrarna” spelas i Tjeckien osv. De senaste två åren har den absoluta merparten av de stora svenska tv-produktionerna spelats in utomlands. Den sammanlagda spenderade summan för dessa produktioner utomlands är 1,5 miljarder kronor.

Nu finns möjlighet att göra skillnad. För detta krävs att regeringen och samarbetspartierna i höstbudgeten kommer överens om att avsätta de 300 miljoner kronor som regeringens utredare föreslagit för att incitamentet ska bli verklighet. Initiativet måste komma från näringsminister Ibrahim Baylan.

Så välkomnar vi tillbaka den svenska filmindustri som flytt utomlands och de internationella företag som vill komma hit. Så skapar vi förutsättningar för regional tillväxt i Sverige.


FacebookTwitterEmailLinkedIn