Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Stor konferens för lärare om medie- och informationskunnighet och filmpedagogik

Filmpool Nord står värd för en konferens för lärare om medie- och informationskunnighet och filmpedagogik. Målet med dagen är att sprida kunskap om ungas medievanor och hur lärare kan jobba med bland annat film som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

Nästa vecka på tisdag den 29 oktober träffas 200 lärare på Strömbackaskolan i Piteå för att fortbilda sig inom medie- och informationskunnighet och filmpedagogik. Under dagen kommer deltagarna att få ta del av information om ungas medievanor från Statens medieråd, projektet ”Kunnig på nätet” och lära sig mer om sajten Filmriket. Dessutom kommer Filmpool Nord med samarbetspartners att lansera ett nytt filmpedagogiskt verktyg, Filmriket Play. 

– Vi tycker att alla ska ha rätt till det globala språket – film. På konferensen kommer vi att lansera ett nytt filmpedagogiskt verktyg, Filmriket Play. En play-tjänst med olika filmpaket och utbildningsmanualer som alla lärare i Sverige kan använda i sin undervisning kostnadsfritt. Just nu kan vi erbjuda två filmpaket med ett tjugotal filmer som på något sätt lyfter frågor inom FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, säger Lars-Eric Larsson.  

Konferensen: MIK på riktigt – när teori blir praktik

Medie- och informationskunnighet skapar nästa generations medvetna och hållbara samhälle. 

Programmet: 

12.30 CMiT hälsar välkommen

12.40-13.55 Filmriket och Filmriket Play

Lars-Eric Larsson, Filmpool Nord

Nils-Thomas Andersson, Filmcentrum

14.00-14.30 Kaffe och fika

14.30-15.30 Ungas medievanor – hur ser det ut, vilka verktyg finns? 

Helena Dal, Medierådet

15.30-16.15 Projekt ”Kunnig på nätet” 

Sofia Larsson och Britta Elving-Persson RISE 

Karl Rönnbäck Strömbackaskolan. 


FacebookTwitterEmailLinkedIn