Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Anders Sandrews stiftelse – ansökningsperioden är öppen!

Anders Sandrews Stiftelse har sedan 1958 årligen delat ut utbildningsstipendier till ett antal ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång. Stipendiebeloppet uppgår till 60.000 kr och för högskolestudier utomlands till 80.000 kr.

Numera är ansökan digital och ni får tillgång till ansökningssystemet genom att logga in via hemsidan och därefter kan ni göra er ansökan online https://www.sandrewsstiftelse.se/

Ansökan, som endast kan göras via stiftelsens ansökningsformulär, skall vara färdigställd och registrerad senast den 10 januari 2022.


FacebookTwitterEmailLinkedIn