Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Att skriva långfilm eller TV-serie – en manuskurs för dig som är erfaren skribent

Filmpool Nord erbjuder under hösten 2023 en exklusiv kurs i att skriva fiktionsmanus. Den riktar sig till dig som redan har dokumenterad erfarenhet av kreativt eller annat skrivande och bär på en idé som du vill hitta en filmisk form för i längre format. Du skriver professionellt (som författare, journalist, dramatiker etc.) eller är en avancerad lekman. Du ansöker med en idé du vill jobba med.
Kursen syftar till att öka kunskapen om vad som krävs av ett film- eller TV-manus. Deltagarna övar sig i att tänka och skriva filmiskt. Du utvecklar din förmåga att ge din idé form och struktur med målet att skapa ett manus i branschens standardformat som kan presenteras för filmbolag.

Upplägget är en kombination av online-möten och fyra fysiska träffar hos Filmpool Nord i Luleå. Alla sessioner sker på söndagseftermiddagar. Mellan träffarna bedriver du självstudier i förelagd kurslitteratur och genom biobesök, filmer i nättjänster, poddar och klipp på YouTube etc.

Programmet innefattar föreläsningar om t.ex. dramaturgi och berättelsestruktur, genrer, upphovsrätt och branschkunskap, men vi ser också filmer och läser manus och manusböcker, analyserar och diskuterar. Du får individuell handledning på ditt pågående skrivprojekt.

Erik Norberg ny filmkonsulent
Erik Norberg. Foto: Emma-Sofia Olsson

Kursledare är Erik Norberg, Filmpool Nords konsulent för långfilm och TV-dramatik, som har omfattande skriv- och branscherfarenhet. Han undervisar i dramaturgi på Stockholms Konstnärliga Högskola och är f.d. avtalschef i Sveriges Dramatikerförbund.

Kursen är kostnadsfri, men kostnader för kurslitteratur, programvara och filmer kan tillkomma. Platsantalet är begränsat och närvaro är obligatorisk. Kursen är inte en högskolekurs utan drivs i FPN:s egen regi, men den motsvarar de högre lärosätenas fristående kurser på kvartsfart. Du förväntas delta aktivt i alla moment och lägga ner ca 10 timmars arbete per vecka. Undervisning och handledning bedrivs på svenska, medan en stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Kursperiod: 10 sept – 17 dec. Kursstart och övriga träffar sker i Luleå den 10 sept, 8 okt, 12 nov och 17 dec, däremellan träffas vi online de flesta söndagseftermiddagar.

Ansökan mejlas till [email protected]  senast 16 juni med kontaktuppgifter och två pdf-bilagor:
1) En egen idé (inte adaption av annans verk) till en långfilm eller TV-serie i form av ett kortfattat synopsis (max två sidor) där den centrala handlingen och huvudkaraktärerna beskrivs.
2) Ett kort brev (max en sida) där du berättar om din bakgrund och ditt skrivande , samt ev. utbildningar på området. Motivera varför du vill utveckla ditt skrivande för film och TV. 

Sökande ska ha tydlig anknytning till Norrbotten. Antagning meddelas 3 juli, varpå deltagande ska bekräftas.
Vid frågor kontakta Erik Norberg, mejl [email protected] eller mobil 070-551 10 88.


FacebookTwitterEmailLinkedIn