Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Så vill vi stärka den svenska filmindustrin tillsammans inom filmbranschen

Film och tv-drama är vår överlägset mest konsumerade kulturform. Det har aldrig producerats så mycket innehåll globalt som det gör idag. För att Sverige inte ska hamna i bakkant på en snabbt växande och internationell industri krävs gemensamma krafttag från branschen och offentlig sektor med utbildningar, investeringar och kampanjer.

Det är slutsatserna som dras i den första genomgripande studien av den svenska filmindustrin, Production Infrastructure and Capacity Audit (PICA), genomförd av den brittiska konsultfirman Olsberg SPI på uppdrag av Film i Väst och som även Filmpool Nord står bakom tillsammans med Film&TV-Producenterna, Teaterförbundet för scen och film, Film i Skåne, Film Capital Stockholm och Svenska Filminstitutet.

Här kan du läsa studien.

Här kan du läsa vad våra branschkollegor på Film i Väst skriver om studien.


FacebookTwitterEmailLinkedIn