Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

SVT utlyser manussatsning på svenska originalberättelser

SVT kommer under de kommande tre åren att fortsätta satsa stort på svensk film. Minst 300 miljoner kronor kommer under perioden 2020 – 2022 att investeras i långfilmer, barnfilmer, dokumentärfilmer, kulturdokumentärer, kortfilm samt utveckling av nya talanger och ett särskilt bidrag öronmärks till utveckling av originalmanus.

– På SVT tror vi på idén att stärka den svenska filmen genom att sätta originalberättelsen i fokus. Därför utlyser SVT Långfilm en manussatsning på svenska originalberättelser. Projekten vi söker skall ha en stark och unik vision då syftet är att stärka bredden inom svensk film och motverka likriktning av alla sorter. Den totala insatsen per projekt kommer att vara max 450.000 kr och skall oavkortat gå till manusutveckling, säger Anna Croneman, SVT:s programchef för drama.

Mer information om stöden och hur man söker nedan.

Fas 1. Max 10 projekt á 200.000kr.

Kan sökas av manusförfattare eller av konstellationen: Manusförfattare, producent, regissör. Manusförfattaren ska vara professionellt verksam. Ansökan sker med en projektbeskrivning på max 3 A4, ett personligt brev samt ett C.V. Utvecklingsersättning utges med 200.000kr.  Deadline för leverans av manus är 12 månader från beslut. Ersättning utbetalas mot faktura med 75% vid beslut och 25% vid leverans. Fas 1 kan sökas from 10 februari 2020 – 20 maj 2020 och from 15 augusti tom 1 november 2020. Svar om SVT vill gå vidare kommer inom åtta veckor från deadline.

Ansökan mailas till projektledare manussatsning: [email protected]. Vid frågor kontakta Andra.

Urvalsgruppen kommer bestå av programchef, projektledare, medlemmar av SVT:s långfilmsgrupp samt extern konsult.

Fas 2. Max 5 projekt á 250.000kr

Besked om SVT vill gå vidare till Fas 2 för manus- och projektutvecklingsfinansiering meddelas inom åtta veckor. Fas 2 kan endast utdelas till professionellt verksam producent för projektet, manusförfattare  och regissör. Utvecklingsersättning utges med 250.000kr.  Ersättning utbetalas mot faktura med 70% vid beslut och 30% vid leverans. Deadline för leverans av manus är 6 månader. Satsningen avslutas vid utgången av 2022.

Generella villkor

SVT har en first-look, en option på projektet under hela utvecklingsfasen. För det fall SVT tackar nej till att som samproducent medverka i projektet äger producent rätten att ta projektet vidare till annan aktör. Vid eventuell produktion ska 50% av erhållen ersättning återbetalas.

I satsningen finns finansiering till max tio projekt i Fas 1 och max fem i Fas 2. SVT förbehåller sig rätten att inte utnyttja hela satsningen om inte rätt projekt presenteras. Ej utnyttjade pengar ska då användas av långfilmsgruppen till förvärv av rättigheter i svensk ny långfilm.


FacebookTwitterEmailLinkedIn