Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Kulturministern: Fick jag bestämma skulle vi redan ha produktionsrabatter

Kulturministern, Amanda Lind (MP), besökte i dag Filmpool Nord och tryckte på hur viktigt det är att produktionsrabatter blir verklighet i Sverige.

En viktig fråga för filmbranschen i Sverige är införandet av produktionsrabatter, något som Filmpool Nords vd Sandra Warg skickade med kulturministern inför kommande budgetförhandlingar. Kulturministern håller med om det.

 – Produktionsrabatter är en angelägen fråga. Det gäller både att utjämna konkurrensvillkoren i Europa, då Sverige är ett av få länder som saknar produktionsrabatter, och att se till att de svenska produktioner som borde förläggas här inte hamnar utomlands istället, säger kulturminister Amanda Lind.

– Om jag fick bestämma skulle det redan ha skett men det är en fråga inför kommande budgetförhandlingar.

Filmpoolen är den första regionala filmorganisation som kulturministern besöker. Hon uppskattade mycket besöket på Filmpool Nord, där hon lärde sig mer om filmbranschen i Norrbotten.

– Det har varit inspirerande att se prov på den styrka och kraft som finns inom filmbranschen i den här regionen. Bland annat det filmpedagogiska arbetet som man utvecklar med Filmriket och arbetet mot de nationella minoriteternas filmproduktioner, säger kulturminister Amanda Lind.

Under dagens besök har Filmpool Nord presenterat sin verksamhet och förutsättningarna för filmbranschen i Norrbotten och regionens filmarbetare.

– Min uppfattning är att det är av stor betydelse att det finns regionala filmfonder för att se till att vi har en högkvalitativ filmproduktion i hela Sverige. Det är också en möjlighet att visa på en bredd av berättelser som finns i landet. Att fler röster och berättelser kommer fram, säger kulturminister Amanda Lind.

Filmpool Nords vd Sandra Warg är nöjd med dagen.

– Om jag skulle sammanfatta dagens möte skulle jag säga att det har varit väldigt positivt. Kulturministern driver de frågor som jag hoppades att hon skulle göra, främst produktionsrabatter men även att branschråden måste få en tydligare funktion. Hon håller med om att branschinflytandet inte fungerar som det är tänkt, efter övergången till den statliga filmpolitiken, och är inte rädd för att justera den om det blir nödvändigt, säger Sandra Warg, vd Filmpool Nord, och avslutar.

-Extra roligt att hon är gammal Lulebo och har kunskap om de förhållanden som råder i vår region.

 


FacebookTwitterEmailLinkedIn