Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

NSD och Norrbottens-Kuriren anmälda till PO

Jag anser att tidningarna grovt har åsidosatt god publicistisk sed och har därför anmält dem till PO – Pressombudsmannen – som har till uppgift att se till att etablerad media inte arbetar på ett oetiskt sätt.

Det med anledning av partsinlagan ”Filmpool Nord skakas av interna stridigheter” som publicerades under påskhelgen. Där tillåts två före detta styrelsemedlemmar, Clas Gunnarsson och Ingrid Bergman, att ifrågasätta min kompetens utan att jag ges möjlighet att bemöta detta. Vid årsstämman den 17/4 fick varken Clas Gunnarsson eller Ingrid Bergman fortsatt förtroende att sitta kvar i styrelsen. Den 19/4 publicerades deras åsikter utan att NSD och Norrbottens-Kuriren ställde någon kritisk fråga och felaktiga faktauppgifter redovisades.

Publiceringen innehåller partsinlagor mot mig som vd på ett 10-tal punkter, av vilka jag inte beretts möjlighet av NSD eller Norrbottens-Kuriren att läsa något citat i förväg och inte heller fick veta vem som stod bakom dessa åsikter innan publicering. Den enda information jag fått av journalisten är ett mail där jag uppmanas ge en kommentar gällande anonym kritik mot mig som hävdar att jag saknar kompetens för jobbet som vd för Filmpool Nord. På det svarade jag:

”Som du förstår rekryterar man inte sig själv och således har jag ingen insyn i rekryteringsarbetet, vilket ju är konfidentiellt, alltså finns det ingen kritik för mig att bemöta. Tydligen ansågs jag ha bäst kompetens för uppdraget av de sökande eftersom jag fick jobbet.”

En majoritet av styrelsen, med stöd av en extern rekryteringsfirma, valde mig till vd för ett år sedan. Clas Gunnarsson sökte också jobbet som vd men valdes bort.

Jag har valt att inte göra ett genmäle då det faller på sin egen orimlighet. Att jag dagen efter skulle kommentera min egen kompetens vore absurt. Dessutom skulle det innebära att NSD och Norrbottens-Kuriren kan använda det för att försöka undvika att bli fällda av Pressens Opinionsnämnd.

Sandra Warg
vd Filmpool Nord

 

 

 

 


FacebookTwitterEmailLinkedIn