Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Sök till Talang AC/BD

Filmpool Nord och Film i Västerbotten driver sedan år 2015 tillsammans projektet Talang AC/BD. Det har skapats 33 kortfilmer inom talangsatsningen. Nu är det kanske din tur att producera din kortfilm i Talang AC/BD.

I satsningen kan du söka 200 000 kr produktionsmedel för att förverkliga en kort film på max 30 minuter (helst 15 minuter). Teamet ska bestå av filmarbetare boende i Norrbotten och i Västerbotten. Förutom att sammanföra filmarna i de båda länen så syftar satsningen till att utveckla talanger och att hitta nya spännande konstellationer. Det finns inga åldersgränser varken nedåt eller uppåt, utan alla är välkomna att lämna in en ansökan. Vi ser det som att alla filmare, oavsett erfarenhet, har en talang som kan utvecklas. Och det gäller både regissörer och de övriga i teamet.

Deadline för ansökan är 17:e april. Läs mer på vår hemsida: https://filmpoolnord.se/samproduktion/talang-ac-bd/


FacebookTwitterEmailLinkedIn