Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Handbok för hållbar film- och tv-produktion

Nu lanseras en gemensam handbok för hållbar film och tv-produktionen baserad på European Booklet for Green Productions. Den svenska översättningen har tagits fram inom ramen för Branschforumet för ekologisk hållbarhet för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Handbokens syfte är att underlätta arbetet med miljömässigt hållbara arbetsmetoder, att hjälpa till att förutse och på bästa sätt hantera miljöutmaningar samt att förbättra produktionens ekologiska hållbarhet. Handboken finns att ladda ner här.

Branschforumet består av:
Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, TV4, SVT, Viaplay, Warner Bros Discovery, Fackförbundet Scen&Film, Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Stockholm


FacebookTwitterEmailLinkedIn